Cultureel erfgoed en hedendaagse kunst
Begripsverheldering en lesvoorbeelden
"Cultureel erfgoed zijn de sporen uit het verleden van menselijke handelingen en gedragingen die we als samenleving of  als individu de moeite van het bewaren waard vinden."  

Wie even surft op het internet vindt al gauw honderden lesvoorbeelden over cultureel erfgoed. Daar valt eigenlijk niet zo veel meer aan toe te voegen. Hoewel ... inspirerende voorbeelden over erfgoed in relatie tot hedendaagse kunst zijn er eigenlijk niet of nauwelijks, terwijl juist deze koppeling van het 'toen' en 'nu' bijzondere inzichten kan opleveren.

Dit specifieke subthema 'Erfgoed en hedendaagse kunst' heeft geresulteerd in een negental  leeropgaven. Uitgangspunt hierbij is vanuit een historisch voorbeeld een link te leggen met een hedendaagse kunstuiting. Doel is zo leerlingen te inspireren en ze het verband tussen heden en verleden te laten ervaren.

Elke leeropgave is opgebouwd op basis van de Kunst- en cultuurschijf, met een impuls en bronmateriaal als aanvulling. We hopen dat ze inspiratie bieden voor het ontwikkelen van boeiend lesmateriaal voor leerlingen.  

Leeropgaven cultureel erfgoed

Voor meer links/informatie over cultureel erfgoed: bronnen