Vakoverstijgende projecten
Vakoverstijgende projecten Kunst en cultuur, tips en lesvoorbeelden 
Over de grenzen van je eigen vak heen kijken, combinaties zoeken met vreemde vakinhouden. Een uitdaging die niet altijd even makkelijk is, maar die wel zeer verfrissend kan werken en meer mogelijk maakt dan men vaak in eerste instantie denkt.

Met onderstaande publicatie willen we docenten inspireren tot nieuwe ideeën. We geven daarom geen uitgebreide lesbeschrijvingen, maar korte en bondige lescontouren die het team zelf verder kan invullen en afstemmen op de eigen context en het niveau van de leerling.   

  • Kunst en cultuur binnen projecten
    Een overzicht met een viertal vak- en leergebiedoverstijgende projecten waarin kunst en cultuur een prominente rol speelt. De Kunst- en cultuurschijf vormt hierbij het raster om de lessen te beschrijven. Naast deze beschrijvingen vindt u informatie over een geschikte impuls, de tijdsindicatie, het bronmateriaal, de betrokken vakken en de doelgroep. Eveneens zijn de namen van de scholen vermeld, alsmede een aantal tips en valkuilen.
  • Lesvoorbeelden Kunst en cultuur en MVT
    Korte moduleschetsen met leuke en originele modules voor het leergebied Cultuur en Talen.
  • Lesideeën kerndoelen onderbouw
    In deze publicatie treft u een achttal lesideeën die op basis van de kernconcepten Kunst en cultuur en de Kunst- en cultuurschijf zijn uitgewerkt.