Culturele diversiteit
Culturele diversiteit binnen de kunstvakken

Hierbij presenteren wij u het lesmateriaal rondom het thema 'culturele diversiteit binnen de kunstvakken'. Culturele diversiteit  is opgevat als het 'kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leerlingen en/of (professionele) kunstenaars'. 
Het lesmateriaal is bestemd voor leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voorzien van een lesbrief voor leerlingen, een beoordelingsformulier en materiaal voor de docent. U kunt het lesmateriaal één op één overnemen, aanpassen aan uw eigen lessen, uw manier van lesgeven en/of uw doelgroep of slechts als inspiratie voor lessen gebruiken.

  • Ben ik in beeld
  • Er was eens
  • Fata Morgana
  • Hello Kitty

Verantwoording

Het lesmateriaal is opgesteld vanuit ontwerpcriteria, de Kunst- en cultuurschijf 'diversiteit' en een format voor het ontwerpen van leerlingenmateriaal. Daarnaast zijn ook enkele inspirerende bronnen (waaronder lesmateriaal) rondom deze thematiek gebruikt.

Downloads: