Praktijkonderwijs: POUWERed by Art..!
Lessuggesties voor kunst- en cultuureducatie in samenhang
Hoe formuleer ik mijn visie op kunst- en cultuureduactie in het praktijkonderwijs? Hoe verhoudt die visie zich met de algemene visie van de school? En welke consequenties heeft dat voor het programma kunst- en cultuureducatie (KCE)? Met deze vragen dienden twee docenten van  POUWER (PraktijkOnderwijs Utrecht, Werken, Evalueren, Reflecteren) een veldaanvraag in. Vervolgens werd in januari 2008 een werkgroep geformeerd die, samen met SLO, aan de slag ging om antwoorden te vinden op bovengestelde vragen.

Met een schoolportret geven we een doorkijkje naar de school en het ontwikkeltraject dat is afgelegd. Daarbij heeft de school een beleidsplan KCE geformuleerd en dat heeft vervolgens geresulteerd in een aantal lessuggesties. De lessuggesties zijn met behulp van de  PrOKunst- en cultuurschijf ontworpen en geven invulling aan kunst- en cultuureducatie in de onderbouw.
Ook voor andere scholen zijn deze lessuggesties bruikbaar en eenvoudig aan te passen naar de eigen schoolpraktijk!