Instrumenten en werkvormen
Instrumenten voor het zoeken naar samenhang binnen kunst en cultuur
Over het zoeken naar samenhang binnen lessen, projecten of modules is al veel geschreven en er bestaan dan ook veel goede adviezen:
''Je moet een gezamenlijke visie opstellen, je openstellen voor een ander vak, je vak durven loslaten, samenhangende thema's bedenken, inspiratie zoeken, zorgen voor een werkbaar rooster en zorgen voor een goede interne communicatie.''
Kreten die herkenbaar zijn en logisch in de oren klinken.Maar dan? Hoe ga je hier mee aan de slag? Onderstaand overzicht biedt hulp! Op basis van verzamelde 'kreten' - de zogenaamde kritische succesfactoren - heeft SLO beproefde suggesties, werkvormen en instrumenten uit de onderwijspraktijk verzameld en op een rij gezet.

Opzet is dat docententeams deze tijdens verschillende stadia van hun ontwikkeltraject kunnen inzetten. Het is niet de bedoeling het schema van A tot Z te doorlopen, maar er is wel een bepaalde chronologie in te ontdekken. Daarbij hebben we de instrumenten onderverdeeld in vier fasen: 1) de opmaat; 2) visie, verwachtingen en rollen; 3) aan de slag; 4) planning, communicatie en expliciteren.

Elk team of teamleider zal op basis van eigen behoefte of ontwikkelvragen zelf moeten bepalen welke werkvorm waar en wanneer kan worden ingezet. Het is aan te raden om allereerst gezamenlijk de ontwikkelvragen op een rij te zetten (de opmaat) om vervolgens te bepalen welke bijpassende werkvormen moeten worden ingezet.

Zoals reeds gezegd in de inleiding wordt hierbij uitgegaan van de docent als ontwikkeldocent: hij/zij staat niet alleen actief voor de klas, maar heeft ook een actieve rol bij de onderwijs- en lesontwikkeling.  

Fase Kritische succesfactoren Instrumenten en werkvormen
De Opmaat 1 Formuleer gezamenlijk een realistische ontwikkeltaak  Ontwikkeltaak vaststellen

Visie, verwachtigen,
rollen

2 Stel je open voor een ander vakgebied en zoek naar raakvlakken. Zoeken naar samenhang
3 Bepaal een gezamenlijke visie en stel een beleidsplan op. Visie op leerplan Kunst en cultuur
4 Maak afspraken over ontwerprichtlijnen.
Hanteer deze als richtlijn voor voortgang en evaluatie.
Ontwerpprincipes
5 Stel voor belangrijke begrippen een definitie op en voer dezelfde taal. Definities
6 Hanteer gezamenlijke team verantwoordelijkheid en zorg voor een flexibele inzet van docenten. Samen voor de klas: taken van de docent
Aan de slag 7 Durf je vak los te laten, maar blijf  vakelementen herkennen. Taakgerichte benadering
8 Bedenk nieuwe samen-hangende thema’s en lessen. Titels met kernconcepten
Lesontwikkeling met Kunst- en cultuurschijf
9 Laat je als team inspireren door voorbeelden. Voorbeeldmateriaal
10 Ontwikkel en hanteer eenduidige beoordelingscriteria die duidelijk zijn voor zowel docent als leerling. Beoordelingscriteria
11 Kies voor uniformiteit voor de uit te werken lessen of modules. Lesformat

Planning, communictie,
en explicitering

12 Expliciteer je (leer)plannen zodat het ontwerp (les, programma, project of module) overdraagbaar is naar collega's. Expliciteren leerplan
13 Zoek (structurele) samenwerking met culturele instellingen. Overzicht culturele instellingen
14 Zoek naar logische en creatieve oplossingen binnen het rooster. Rooster puzzel
15 Communiceer regelmatig de ontwikkelingen met collega's en schoolleiding en creëer draagvlak. Communicatie afspraken
Downloads: